Thành phần dược liệu

Chiết xuất Hoa hồng (Rosa sp)

Chiết xuất Hoa hồng (Rosa sp) giúp thơm miệng, sáng trắng răng.

CÁC THÀNH PHẦN KHÁC

Chiết xuất hoa cúc (Chrysanthemum indicum)

Chiết xuất hoa cúc (Chrysanthemum indicum), giúp thơm miệng, sáng trắng răng.

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

X
Đặt hàng Nước súc miệng Dental Care ngay trên:

hoặc